Restaurant hero image

Mei Xin Yuan Dumpling House

9512 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11421

Mei Xin Yuan Dumpling House - Jamaica, NY

9512 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11421 Call us today: (718) 441-0054